लोन मंजूर झाले असे सांगून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीला पोलिसांनी केले गजाआड

aropee
पनवेल (संजय कदम) : लोन मंजूर झाले असे सांगून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यांना टोळीला मानपाडा पोलिसांनी केले गजाआड केला असून ९ लाख २१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.
अनिल कारभारी आव्हाड यांनी मानपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली की ते रुमचे लोन घेणेसाठी ते विविध बँकांमध्ये प्रयत्न करीत होते. त्यावेळी त्यांना आर. के. शर्मा नावाचे व्यक्तीचा फोन आला व तो बजाज फायनॅन्समधुन बोलत असुन, तुमचे नावावर १० लाखाचे लोन पास झाले असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांना  बजाज फायनॅन्सचे नावाने १० लाख रुपयाचे लोन मंजुर झाल्याचे फोन व मॅसेज वारंवार येवु लागले तसेच लोन पाहिजे असल्यास शषांक प्रसाद यांचे नांवे कोटक महिंद्रा, दिल्ली या बॅकेचे अकाऊंटवर प्रथम ३०,००० / – रु प्रोसेसिंग फी भरावी लागेल असे सांगण्यात आले, त्याप्रमाणे त्यांनी लोन मंजुरीसाठी ३०,००० / – रु शषांक प्रसाद यांचे बॅक अकाऊंटवर पाठविले.
त्यानंतर सदर इसमांनी त्यांना वारंवार प्रोसेसिंग फी साठी आणखी रक्कम लागेल तसेच तुमचे लोन २७ लाख रुपये मंजुर झाले आहे. त्यासाठी आणखी रक्कम भरणा करावी लागेल असे सांगितल्याने, त्यांनी सदर इसमांचे बोलण्यावर विश्वास ठेवुन वारंवार वेगवेगळया खात्यावर फिर्यादी यांना पैसे पाठविणेस भाग पाडुन, तसेच तुम्ही पैसे भरले नाहीतर तुमचे यापुर्वी भरलेले पैसे बुडतील अशा प्रकारची माहिती त्यांना देऊन त्यांच्याकडून एकुण ७,३४,५०० /- रु विविध बँक अकाऊंटवर भरणा करण्यास भाग पाडले, त्यांनी  लोनचे संबधात सदर इसमांशी बोलणे केले असता, त्यांनी आणखी एक लाख रुपये भरणा करण्यास सांगितले.
यावरुन त्यांना सदर इसमांचा संशय आल्याने तसेच त्यांची फसवणुक झाल्याचे समजुन आल्याने त्यांनी मानपाडा पोलीस ठाणेत तक्रार दाखल करताच वपोनिरी. मानपाडा पो.स्टे. शेखर बागडे यांनी लागलीच गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे अधिकारी व अंमलदार यांना लागलीच योग्य त्या सुचना व मार्गदर्शन करुन फिर्यादी यांनी ज्या बॅकांमध्ये पैसे भरणा केले आहेत त्या बॅकांची माहिती प्राप्त करुन, सदरचे बॅक अकाऊंट लागलीच सिल करणेबाबत संबधित बॅकांशी पत्रव्यवहार केला. त्यावरुन सदरचे बॅक अकाऊंट सिल करण्यात आले.
सदर बॅक अकाऊंटवर असलेल्या पत्यांची खात्री करणेसाठी गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे अधिकारी व अंमलदार यांना लागलीच नवी दिल्ली येथे रवाना केले. सदर बँक अकाऊंटचे पत्यांवर आरोपीत यांचा शोध घेतला असता, त्यातील नमन संजय गुप्ता हा आरोपीत अमृतसर येथे असल्याचे समजल्याने, त्याचा अमृतसर येथे शोध घेतला, त्यावेळी तो शिमला येथे गेल्याचे आढळुन आले. त्याप्रमाणे शिमला, हिमाचल प्रदेश येथे जावुन आरोपीत याचा शोध घेतला असता तो शिमला येथे एका लॉजवर मिळुन आला. सदर आरोपीत याचेकडे केलेल्या चौकशीत त्याचे साथीदार हे नोयडा, उत्तरप्रदेश व दिल्ली येथे राहत असल्याचे समजल्याने, त्याने दिलेल्या माहितीवरुन आकाशकुमार सुनिल चांदवानी यास दिल्ली येंथुन व आरोपी रिशी दिपककुमार सिंग यास नोयडा, उत्तरप्रदेश येथुन ताब्यात घेण्यात आले आहे.
सदर आरोपीत यांचेकडे केलेल्या चौकशीत त्यांनी बनावट कागदपत्रांचे आधारे विविध बँकांमध्ये अकाऊंट उघडुन, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पुणे येथे राहणारे नागरीकांना बजाज फायनॅन्सचे लोन मंजुर झाल्याचे फोन करुन, त्याची प्रोसेस फि म्हणुन १ लाख रुपये सदर बनावट अकाऊंटमध्ये ट्रान्सफर करण्यास सांगुन, सदरचे पैसे अकाऊंटमध्ये आल्यावर लागलीच लोन धारकांना त्यांचे सिव्हील चांगले आहे तुमचे अधिक लोन मंजुर होवु शकते असे सांगुन त्यांना प्रोसेस फी वाढवुन आणखी रक्कम सदर बँक अकाऊंटमध्ये ट्रान्सफर करण्यास सांगुन, सदरचे पैसे प्राप्त झाल्यावर लोनधारक यांना आणखी प्रोसेसे फी भरावी लागेल नाहीतर यापुर्वी भरलेले पैसे बुडतील असे मॅसेज करुन त्यांचेकडुन आणखी रक्कम प्राप्त करुन घेवुन नागरीकांची फसवणुक करीत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
या तिन्ही आरोपीना अटक करण्यात आली असून त्यांचेकडुन गुन्हयातील ७,३४,५०० /- रु तसेच ०५ मोबाईल फोन, एटीएम कार्ड असा एकुण ९, २१,०००/- रुचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे. सदरची कारवाई दत्तात्रय शिंदे, अपर पोलीस आयुक्त, पुर्व प्रादेशिक विभाग, कल्याण, सचिन गुंजाळ, पोलीस उप आयुक्त, परीमंडळ ३, कल्याण, सुनिल कुराडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, डोंबिवली विभाग यांचे मार्गदर्शनाखाली मानपाडा पोलीस ठाणेचे वपोनिरी. शेखर बागडे, पोनिरी (प्रशा) सुरेश मदने, सपोनिरी. अविनाश वनवे, सपोनिरी. सुनिल तारमळे, पोहवा / सुशांत तांबे, पोहवा / सुनिल पवार, पोना / भिमराव शेळके, पोना / प्रविण किनरे, पोशि / बालाजी गरुड, पोशि / संतोष वायकर यांचे पथकाने केलेली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *